מצבי פוסט טראומה:ׁ(PTSD): 
הפרעת דחק פוסט-טראומטית היא הפרעת חרדה המתפתחת לאחר חוויית אירוע טראומטי כגון תאונה, פיגוע טרור, מלחמה או מצב מאיים חיים. הגדרת האירוע הטראומטי עשויה לנוע מאיום קיומי ועד לעדות למצב שנתפש כמאיים מאד. בטיפול נחשפים בהדרגה למקור הפחד ולומדים לנטרל אותו על מנת לאפשר חזרה לחיים תקינים. דוגמה קלאסית למצב פוסט טראומטי הוא הלם קרב. 

הלם קרב, הוא תגובה רגשית של חייל לאירוע שהתרחש בזמן פעילותו הצבאית ובעיקר בעת מלחמה או התקלות עם האויב.
כ 12% מהנפגעים במלחמה הם נפגעי הלם קרב. בישראל חיים כיום מספר אלפי נפגעי הלם קרב.
טיפול בהלם קרב:
בזמן הטיפול בהלם קרב, המטופל עובר את החוויה שעבר בצורה מבוקרת ומרוככת יחד עם המטפל המיומן. נפגעי הלם קרב רבים הצליחו לחזור לתפקוד רגיל לאחר טיפול קוגניטיבי התנהגותי.